راهکارهای امنیتی اینترنتی

 

 

 

  امروزه با گسترش روز افزون اینترنت در اقصی نقاط جهان و کاربرد های آن، خواه نا خواه دورترین مخاطب اینترنت به تبع فرایند های مرتبط و ملزم به آن، به سوی این دهکده جهانی روی آورده و ناگزیر به  استفاده از آن می باشد. شاید در گذشته ای نزدیک و حتی حال حاضر بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران نام این دهکده بزرگ را دنیای مجازی نامیدند، اما با توجه به کاربرد های آن، این دنیای مجازی بخش اعظمی از دنیای حقیقی ما انسان ها گردیده تا جایی که حتی می توان گفت، نام گذاری دنیا و یا فضای مجازی صرف برای آن می تواند اشتباهی بزرگ محسوب گردد. نام گذاری صرف دنیای مجازی برای فضای اینترنت تا زمانی می توانست جهانشمول و قطعی باشد که فرایند های مرتبط با آن حتی اندکی در جوامع بشری تاثیری نمی داشت. امروز بخش بسیار زیادی از فرایند های کوچک و بزرگ در دنیای حقیقی در این دنیای مجازی انجام می گیرد به طوریکه اگر این دنیای بزرگ مجازی ثانیه ای قطع گردد خسارت های هنگفت جبران ناپذیری در دنیای حقیقی رقم خواهد خورد. توضیح این موارد و مثال های نقض بسیار زیادی در این مورد دلیلی بر این مدعاست که نام گذاری دنیای مجازی صرف برای این دهکده جهانی می تواند قابل بحث و بررسی باشد و با توسعه روز افزون آن و احاطه اینترنت بر بخش بسیار زیادی از فرایند هایی که در جوامع بشری شکل می گیرد می توان در آینده ای نزدیک و یا حتی حال حاضر به این نتیجه رسید که این دنیای مجازی بسیار بسیار حقیقی تر و تاثیر گذارتر از آن چیزیست که در ذهن و اندیشه منتقدان آن قرار دارد و این حقیقت که امروزه بدون اینترنت نمی توان طی طریق نمود اثبات می گردد. اما شاید بتوان به دلیل قرار گرفتن بستر اینترنت بر روی ماشین هایی که مبتنی بر 0 و 1 می باشند از سویی تعبیر دنیای مجازی را تایید نمود. اگر بتوان صرف شکل گیری فرایندها  در سیستم های ماشینی را دلیلی بر مجازی بودن این دنیا دانست، شاید نام گذاری دنیای مجازی برای آن پذیرفتنی و منطقی تر باشد.
حال با توجه به توضیح اهمیت و اثر بخشی فضای اینترنت و مبتنی بر این نگرش که این فضا نه تنها مجازی نیست، بلکه بسیار حقیقی و کاربردی می باشد می بایست نسبت به هنجار ها و رفتار های موجود در آن ساز و کارهایی تعبیه شود که خوشبختانه از سالیان گذشته این مهم انجام گردیده است.
همانطور که ما انسانها در جوامع بشری نیازمند حفظ امنیت از خود در تمام جوانب می باشیم، با پذیرفتن حقیقی بودن اینترنت نیز می بایست راهکارهایی برای اجتناب از رفتارهای پرخطر در آن اندیشیده شود که یکی از ساده ترین آن استفاده از نرم افزای های امنیتی می باشد. این نکته را متذکر می شویم که همچنان درصد بسیار بالای از مخاطبین اینترنت در سراسر دنیا مردم عادی و یا به اصطلاح مخاطب عام می باشند و به همین دلیل نرم افزار های امنیتی کاربردی می بایست بسیار بسیار ساده اما موثر و بازدارنده بوده تا جایی که پس از نصب آن، کاربر با کوچکترین چالشی مواجه نشود.
امروزه با ترکیب نمودن آنتی ویروس ها و دیوار های آتش با خرید یک پکیج ساده نرم افزارهای اینترنت سکیوریتی می توان تا درصد بسیار بالایی امنیت سیستم مورد استفاده را تضمین نمود و آسودگی خاطر زایدالوصفی را برای کاربر ایجاد نمود.
از این رو به تمامی کاربران اینترنت توصیه می نماییم علاوه بر رعایت نمودن تمامی موارد امنیتی که در ادامه به توضیح آن می پردازیم، نسبت به نصب آنتی ویروس هایی که به صورت پکیج های اینترنت سکیوریتی ارائه می گردند اقدام نمایند و یا این موضوع را به عبارت دیگر اینگونه مطرح نماییم، اولین قدم برای استفاده از اینترنت نصب آنتی ویروس بر روی سیستم مورد استفاده می باشد.