ADSL

 

با نفوذ وتوسعه روزافزون گستره پدیده اینترنت در دنیا و نقش مهم و کلیدی این پدیده در عصر حاضر٬ لزوم ایجاد ارتباطات پر سرعت و کم هزینه ٬ آسان ومطمئن با اینترنت هر روز بیش از پیش احساس می شود.
ADSL یا همان Asymmetric Digital Subscriber Line یکی از بهترین راه حل ها و فناوری های موجود برای دسترسی پر سرعت و آسان به اینترنت می باشد که مهمترین مزیت و ویژگی این فناوری آماده بودن بستر انتقال آن که همان خطوط و سیم های مسی تلفن هستند می باشد .
فناوری ADSL امکان اتصال پر سرعت به شبکه اینترنت را تنها با داشتن یک دستگاه کامپیوتر به همراه یک خط تلفن و با سرعتی معادل ۴۰ برابر سرویس Dial-UP ٬ برای کاربران ممکن ساخته و نیز امکان اسفاده همزمان از اینترنت و برقراری تماسهای تلفنی را بوجود آورده است .

شرکت نیکرانت نیز امکان اتصال کاربران به شبکه اینترنت را از طریق سرویس ADSL فراهم آورده و همشهریان محترم می توانند با بهره گیری از خدمات ADSL این مرکز و به واسطه یک ارتباط پرسرعت و بدون اشکال از کارکردن در دنیای اینترنت لذت ببرند .