تعرفه سرویسهای اینترنت ( Wireless , ADSL ) کاربران غیر سازمانی

ویرایش 95/05/01 طبق مصوبه 237 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

25% گیگ اضافه رایگان در کلیه سرویسها

کد سرویس سرعت ترافیک پایه مدت مبلغ (ریال)
102 128Kpbs 2 گیگ یک ماهه 82.000
103 128Kpbs 3 گیگ یک ماهه 114.000
140 128Kpbs 30 گیگ یک ساله 880.000

 

کد سرویس سرعت ترافیک پایه مدت مبلغ (ریال)
104 256Kpbs 2 گیگ یک ماهه 93.000
105 256Kpbs 3 گیگ یک ماهه 125.000
106 256Kpbs 5 گیگ یک ماهه 190.000
107 256Kpbs 10 گیگ یک ماهه 310.000

 

کد سرویس سرعت ترافیک پایه مدت مبلغ (ریال)
108 512Kpbs 2 گیگ یک ماهه 109.000
109 512Kpbs 3 گیگ یک ماهه 142.000
110 512Kpbs 5 گیگ یک ماهه 207.000
111 512Kpbs 10 گیگ یک ماهه 327.000
112 512Kpbs 20 گیگ یک ماهه 532.000
141 512Kpbs 30 گیگ یک ساله 1.208.000
142 512Kpbs 50 گیگ یک ساله 1.541.000

 

کد سرویس سرعت ترافیک پایه مدت مبلغ (ریال)
113 1Mbps 3 گیگ یک ماهه 163.000
114 1Mbps 5 گیگ یک ماهه 229.000
115 1Mbps 10 گیگ یک ماهه 349.000
116 1Mbps 20 گیگ یک ماهه 554.000
117 1Mbps 50 گیگ یک ماهه 1.083.000
118 1Mbps 100 کیک یک ماهه 1.898.000
143 1Mbps 30 گیگ یک ساله 1.469.000
144 1Mbps 50 گیگ یک ساله 1.803.000

 

کد سرویس سرعت ترافیک پایه مدت مبلغ (ریال)
119 2Mbps 3 گیگ یک ماهه 185.000
120 2Mbps 5 گیگ یک ماهه 250.000
121 2Mbps 10 گیگ یک ماهه 370.000
122 2Mbps 20 گیگ یک ماهه 576.000
123 2Mbps 50 گیگ یک ماهه 1.105.000
124 2Mbps 100 کیک یک ماهه 1.919.000
145 2Mbps 30 گیگ یک ساله 1.730.000
146 2Mbps 50 گیگ یک ساله 2.064.000
147 2Mbps 100 گیگ یک ساله 2.879.000

 

کد سرویس سرعت ترافیک پایه مدت مبلغ (ریال)
130 4Mbps 5 گیگ یک ماهه 316.000
131 4Mbps 10 گیگ یک ماهه 436.000
132 4Mbps 20 گیگ یک ماهه 640.000
133 4Mbps 50 گیگ یک ماهه 1.170.000
134 4Mbps 100 گیگ یک ماهه 1.985.000
148 4Mbps 30 گیگ یک ساله 2.515.000
149 4Mbps 50 گیگ یک ساله 2.850.000
150 4Mbps 100 گیگ یک ساله 3.663.000

 

سرویس های نامحدود اشتراکی

کد سرویس سرعت ترافیک نامحدود مدت حداقل سرعت دانلود حداکثر سرعت دانلود مبلغ (ریال)
160 256Kbps حدود 20 گیگ یک ماهه 128Kbps 256Kbps 500.000
161 512Kbps حدود 40 گیگ یک ماهه 256Kbps 512Kbps 950.000
162 1Mbps حدود 80 گیگ یک ماهه 512Kbps 1Mbps 1.850.000
163 2Mbps حدود 160 گیگ یک ماهه 1Mbps 2Mbps 3.250.000

 

ترافیک اضافه با 25% گیگ اضافه رایگان
ترافیک قیمت نهایی (ريال)
 5 گیگ 146,000
10 گیگ 266,000
15 گیگ 364,000
20 گیگ 462,000

 

Static Valid IP
زمان تعداد قیمت (ريال)
1ماهه
1 70,000

تعرفه های فوق با احتساب 9 % به عنوان مالیات بر ارزش افزوده میباشد.

هزینه نصب و راه اندازی اولیه ADSL در صورت نیاز مشترک 150,000 ريال می باشد.

هزینه دایری و جمع آوری ADSL مبلغ 120.000 ريال میباشد.

هزینه نصب و راه اندازی اولیه Wireless حداقل 250.000 ريال میباشد که بسته به شرایط تغییر میکند.

با توجه به این که سرعت دریافت اطلاعات (سرعت دانلود) بر اساس کیلوبایت بر ثانیه نمایش داده می‌شود، برای تبدیل سرعت‌ سرویس‌های‌ بالا به کیلوبایت بر ثانیه باید سرعت سرویس را به عدد ۸ تقسیم کنید.

منظور از ترافیک هر دوره، مجموع ترافیک دریافت و ارسال در آن دوره است.

حجم ترافیک پکیج به سرویس بعدی انتقال نمی یابد.

در صورت در خواست مشترک حجم مصرفی خارج از لیست فوق نیز ارائه میشود.

ترافیک تشویقی شبانه برای سرویسهای حجمی 1ماهه از 5 گیگ به بالا و از ساعت 12:30 شب الی 6:30 صبح میباشد.

سرویسهای حجمی دارای 25% ترافیک رایگان به منظور آپلود میباشند.

تعرفه سرویسهای نامحدود اشتراکی با حدود 12 ساعت استفاده در روز و مقدار ترافیک استفاده شده در این زمان محاسبه گردید.